2017 YILINA AİT GENELGELER
 
Mahalli İdarelerde İlk Defa Memur Alımı      Ek-1      Ek-2