Belediyeler

 

5902

 

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

5258

 

AİLE HEKİMLİĞİ PİLOT UYGULAMASI HAKKINDA KANUN

6183

 

AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN

1053

 

ANKARA, İSTANBUL VE NÜFUSU YÜZBİNDEN YUKARI OLAN ŞEHİRLERDE İÇME, KULLANMA VE ENDÜSTRİ SUYU TEMİNİ ...

1164

 

ARSA ÜRETİMİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN

4109

 

ASKER AİLELERİNDEN MUHTAÇ OLANLARA YARDIM HAKKINDA KANUN

4207

 

TÜTÜN ÜRÜNLERİNİN ZARARLARININ ÖNLENMESİ VE KONTROLÜ HAKKINDA KANUN

3392

 

103 İLÇE KURULMASI HAKKINDA KANUN (1)

3644

 

130 İLÇE KURULMASI HAKKINDA KANUN

80

 

1580 SAYILI BELEDİYE KANUNUNUN 15 İNCİ MADDESİNİN 58 İNCİ BENDİNE TEVFİKAN BELEDİYELERCE KURULAN TO...

4481

 

17.8.1999 VE 12.11.1999 TARİHLERİNDE MARMARA BÖLGESİ VE CİVARINDA MEYDANA GELEN DEPREMİN YOL AÇTIĞI...

3949

 

3 İLÇE KURULMASI HAKKINDA KANUN (1)

3306

 

ADANA İLİNDE SEYHAN VE YÜREĞİR ADIYLA İKİ İLÇE KURULMASI HAKKINDA KANUN.

   
 

6132

 

AT YARIŞLARI HAKKINDA KANUN

5659

 

ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ KANUNU

1136

 

AVUKATLIK KANUNU.

4629

 

BAZI FONLARIN TASFİYESİ HAKKINDA KANUN

4568

 

BAZI FONLARIN TASFİYESİNE İLİŞKİN KANUN (TASARRUFLARIN TEŞVİKİ VE KAMU YATIRIMLARININ HIZLANDIRILMA...

5335

 

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİ YAPILMASINA DAİR KANUN

4854

 

BAZI KANUNLARDAKİ CEZALARIN İDARİ PARA CEZASINA DÖNÜŞTÜRÜLMESİNE DAİR KANUN

3283

 

BAZI KANUNLARLA TANINMIŞ OLAN GÜMRÜK MUAFİYETLERİNİN KALDIRILMASI HAKKINDA KANUN.

2464

 

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU.

5393

 

BELEDİYE KANUNU

37

 

BELEDİYE OPERA VE TİYATROLARI SANATKAR, MÜTEHASSIS VE STAJ YERLERİNE VERİLECEK ÜCRETLER HAKKINDA KA...

2960

 

BOĞAZİÇİ KANUNU

1151

 

BOZCAADA VE İMROZ KAZALARININ MAHALLİ İDARELERİ HAKKINDA KANUN

3391

 

BURSA İLİ MERKEZİNDE OSMANGAZİ, YILDIRIM VE NİLÜFER ADIYLA ÜÇ İLÇE KURULMASI HAKKINDA KANUN (1)

5216

 

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU

5747

 

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE İLÇE KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI H...

3039

 

ÇELTİK EKİMİ KANUNU

2872

 

ÇEVRE KANUNU

4081

 

ÇİFTÇİ MALLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN

488

 

DAMGA VERGİSİ KANUNU

2575

 

DANIŞTAY KANUNU

5402

 

DENETİMLİ SERBESTLİK VE YARDIM MERKEZLERİ İLE KORUMA KURULLARI KANUNU

2886

 

DEVLET İHALE KANUNU

4948

 

DEVLET MEZARLIĞI DIŞINDA DEFNEDİLEN BAZI DEVLET BÜYÜKLERİNİN MEZARLARI HAKKINDA KANUN

6200

 

DEVLET SU İŞLERİ UMUM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE VAZİFELERİ HAKKINDA KANUN

4646

 

DOĞAL GAZ PİYASASI KANUNU (ELEKTRİK PİYASASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE DOĞAL GAZ PİYASASI H...

6197

 

ECZACILAR VE ECZANELER HAKKINDA KANUN

4628

 

ELEKTRİK PİYASASI KANUNU

5809

 

ELEKTRONİK HABERLEŞME KANUNU

1319

 

EMLAK VERGİSİ KANUNU.

5362

 

ESNAF VE SANATKARLAR MESLEK KURULUŞLARI KANUNU

3398

 

GAZİANTEP İLİ MERKEZİNDE ŞEHİTKAMİL VE ŞAHİNBEY ADIYLA İKİ İLÇE KURULMASI HAKKINDA KANUN (1)

775

 

GECEKONDU KANUNU

4533

 

GELİBOLU YARIMADASI TARİHİ MİLLİ PARKI KANUNU

193

 

GELİR VERGİSİ KANUNU (GVK)

6009

 

GELİR VERGİSİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KA...

5615

 

GELİR VERGİSİ KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

3289

 

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN.

394

 

HAFTA TATİLİ HAKKINDA KANUN

6245

 

HARCIRAH KANUNU

492

 

HARÇLAR KANUNU

657

 

HARİTA GENEL KOMUTANLIĞI KANUNU

155

 

HARİTA VE PLANLARA AİT İŞARETLERİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN

5199

 

HAYVANLARI KORUMA KANUNU

4706

 

HAZİNEYE AİT TAŞINMAZ MALLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILM...

3152

 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

2577

 

İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU

5442

 

İL İDARESİ KANUNU

5779

 

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN

5302

 

İL ÖZEL İDARESİ KANUNU

222

 

İLKÖĞRETİM VE EĞİTİM KANUNU

3194

 

İMAR KANUNU

2981

 

İMAR VE GECEKONDU MEVZUATINA AYKIRI YAPILARA UYGULANACAK BAZI İŞLEMLER VE 6785 SAYILI İMAR KANUNUNU...

4250

 

İSPİRTO VE İSPİRTOLU İÇKİLER İNHİSARI KANUNU

3645

 

İSTANBUL ELEKTRİK,TRAMVAY VE TÜNEL İDARELERİ TEŞKİLAT VE TESİSATININ İSTANBUL BELEDİYESİNE DEVRİNE ...

2560

 

İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

1005

 

İSTİKLAL MADALYASI VERİLMİŞ BULUNANLARA VATANİ HİZMET TERTİBİNDEN ŞEREF AYLIĞI BAĞLANMASI HAKKINDA .

4857

 

İŞ KANUNU

3572

 

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNE DAİR K...

4483

 

İZMİR TRAMVAY VE ELEKTRİK TÜRK ANONİM ŞİRKETİ İMTİYAZİYLE TESİSATININ SATIN ALINMASINA DAİR MUKAVEL...

5686

 

JEOTERMAL KAYNAKLAR VE DOĞAL MİNERALLİ SULAR KANUNU

5326

 

KABAHATLER KANUNU

3402

 

KADASTRO KANUNU

5449

 

KALKINMA AJANSLARININ KURULUŞU, KOORDİNASYONU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

4749

 

KAMU FİNANSMANI VE BORÇ YÖNETİMİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN

2531

 

KAMU GÖREVLERİNDEN AYRILANLARIN YAPAMAYACAKLARI İŞLER HAKKINDA KANUN.

4688

 

KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI KANUNU

4734

 

KAMU İHALE KANUNU

4735

 

KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU

2946

 

KAMU KONUTLARI KANUNU

4736

 

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ ÜRETTİKLERİ MAL VE HİZMET TARİFELERİ İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YA.

5018

 

KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU

2942

 

KAMULAŞTIRMA KANUNU

1322

 

KANUNLARIN VE NİZAMNAMELERİN SURETİ NEŞİR VE İLANI VE MERİYET TARİHİ HAKKINDA KANUN

4915

 

KARA AVCILIĞI KANUNU

5003

 

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE YAPILACAK BÖLÜNMÜŞ YOL İNŞASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKIN

6001

 

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

2918

 

KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU

4925

 

KARAYOLU TAŞIMA KANUNU

634

 

KAT MÜLKİYETİ KANUNU

3508

 

KAYSERİ İL MERKEZİNDE MELİKGAZİ VE KOCASİNAN ADIYLA İKİ İLÇE KURULMASI HAKKINDA KANUN

3621

 

KIYI KANUNU

1774

 

KİMLİK BİLDİRME KANUNU.

2982

 

KONUT İNŞAATINDA VE KALKINMADA ÖNCELİKLİ YÖRELERDE YAPILACAK YATIRIMLARDA VERGİ, RESİM VE HARÇ İSTİ...

3399

 

KONYA İLİ MERKEZİNDE KARATAY, SELÇUKLU VE MERAM ADIYLA ÜÇ İLÇE KURULMASI HAKKINDA KANUN (1)

1163

 

KOOPERATİFLER KANUNU

5286

 

KÖY HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN KALDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KAN...

7478

 

KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN

442

 

KÖY KANUNU

3202

 

KÖYE YÖNELİK HİZMETLER HAKKINDA KANUN (1)

5520

 

KURUMLAR VERGİSİ KANUNU

5104

 

KUZEY ANKARA GİRİŞİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ KANUNU

2863

 

KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KANUNU

5225

 

KÜLTÜR YATIRIMLARI VE GİRİŞİMLERİNİ TEŞVİK KANUNU

6237

 

LİMANLAR İNŞAATI HAKKINDA KANUN

618

 

LİMANLAR KANUNU

3213

 

MADEN KANUNU

5355

 

MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ KANUNU

2972

 

MAHALLİ İDARELER İLE MAHALLE MUHTARLIKLARI VE İHTİYAR HEYETLERİ SEÇİMİ HAKKINDA KANUN

3628

 

MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI, RÜŞVET VE YOLSUZLUKLARLA MÜCADELE KANUNU

5604

 

MALİ TATİL İHDAS EDİLMESİ HAKKINDA KANUN

4353

 

MALİYE VEKALETİ BAŞ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİNİN VE MUHAKEMAT UMUM MÜDÜRLÜĞÜNÜN VAZİFELERİNE, DEVLET DAVALA...

4483

 

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN

6

 

MENAFİİ UMUMİYEYE MÜTEALLİK İMTİYAZAT HAKKINDA KANUN

4342

 

MERA KANUNU

3308

 

MESLEKİ EĞİTİM KANUNU.

3998

 

MEZARLIKLARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN

2839

 

MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ KANUNU

4122

 

MİLLİ AĞAÇLANDIRMA VE EROZYON KONTROLÜ SEFERBERLİK KANUNU

3634

 

MİLLİ MÜDAFAA MÜKELLEFİYETİ KANUNU

197

 

MOTORLU KARA TAŞITLARI VERGİSİ KANUNU

3473

 

MUHAFAZASINA LÜZUM KALMAYAN EVRAK VE MALZEMENİN YOK EDİLMESİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN D...

3458

 

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK HAKKINDA KANUN

5490

 

NÜFUS HİZMETLERİ KANUNU

3806

 

ONÜÇ İLÇE VE İKİ İL KURULMASI HAKKINDA KANUN

4562

 

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ KANUNU

6831

 

ORMAN KANUNU

2924

 

ORMAN KÖYLÜLERİNİN KALKINDIRILMALARININ DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN

6301

 

ÖĞLE DİNLENMESİ KANUNU

3516

 

ÖLÇÜLER VE AYAR KANUNU

5580

 

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI KANUNU

4760

 

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU

4046

 

ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARI HAKKINDA KANUN

5378

 

ÖZÜRLÜLER VE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜ

5682

 

PASAPORT KANUNU

5584

 

POSTA KANUNU

3359

 

SAĞLIK HİZMETLERİ TEMEL KANUNU.

224

 

SAĞLIK HİZMETLERİNİN SOSYALLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN

5957

 

SEBZE VE MEYVELER İLE YETERLİ ARZ VE TALEP DERİNLİĞİ BULUNAN DİĞER MALLARIN TİCARETİNİN DÜZENLENMES...

298

 

SEÇİMLERİN TEMEL HÜKÜMLERİ VE SEÇMEN KÜTÜKLERİ HAKKINDA KANUN

3218

 

SERBEST BÖLGELER KANUNU

7402

 

SITMANIN İMHASI HAKKINDA KANUN

7126

 

SİVİL SAVUNMA KANUNU

2820

 

SİYASİ PARTİLER KANUNU

5502

 

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KANUNU

2828

 

SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU KANUNU

5510

 

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

3294

 

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK KANUNU.

6222

 

SPORDA ŞİDDET VE DÜZENSİZLİĞİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUN

1380

 

SU ÜRÜNLERİ KANUNU.

831

 

SULAR HAKKINDA KANUN

4541

 

ŞEHİR VE KASABALARDA MAHALLE MUHTAR VE İHTİYAR HEYETLERİ TEŞKİLİNE DAİR KANUN

4123

 

TABİİ AFET NEDENİYLE MEYDANA GELEN HASAR VE TAHRİBATA İLİŞKİN HİZMETLERİN YÜRÜTÜLMESİNE DAİR KANUN

2644

 

TAPU KANUNU

3091

 

TAŞINMAZ MAL ZİLYEDLİĞİNE YAPILAN TECAVÜZLERİN ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUN

237

 

TAŞIT KANUNU

4373

 

TAŞKIN SULARA VE SU BASKINLARINA KARŞI KORUNMA KANUNU

7201

 

TEBLİGAT KANUNU

4691

 

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNU

3713

 

TERÖRLE MÜCADELE KANUNU.

2985

 

TOPLU KONUT KANUNU

5403

 

TOPRAK KORUMA VE ARAZİ KULLANIMI KANUNU

4077

 

TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN

4721

 

TÜRK MEDENİ KANUNU

6023

 

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ KANUNU

2709

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI

3959

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ REFİK SAYDAM MERKEZ HIFZISSIHA MÜESSESESİ TEŞKİLİNE DAİR KANUN

4904

 

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU

5174

 

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ İLE ODALAR VE BORSALAR KANUNU

3348

 

ULAŞTIRMA BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN. (ULAŞTIRMA BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖ...

7269

 

UMUMİ HAYATA MÜESSİR AFETLER DOLAYISİYLE ALINACAK TEDBİRLERLE YAPILACAK YARDIMLARA DAİR KAN

1593

 

UMUMİ HIFZISSIHHA KANUNU

3533

 

UMUMİ MÜLHAK VE HUSUSİ BÜTÇELERLE İDARE EDİLEN DAİRELER VE BELEDİYELERLE SERMAYESİNİN TAMAMI DEVLET

1608

 

UMURU BELEDİYEYE MÜTEALLİK AHKAMI CEZAİYE HAKKINDA 16 NİSAN 1340 TARİH VE 486 NUMARALI KANUNUN BAZI...

486

 

UMURU BELEDİYEYE MÜTEALLİK AHKAMI CEZAİYE HAKKINDA KANUN

4200

 

ÜÇ İLÇE VE BİR İL KURULMASI İLE 190 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN EKİ CETVELLERDE DEĞİŞİKLİK Y...

5737

 

VAKIFLAR KANUNU

213

 

VERGİ USUL KANUNU

5996

 

VETERİNER HİZMETLERİ, BİTKİ SAĞLIĞI, GIDA VE YEM KANUNU

4708

 

YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN

5346

 

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ AMAÇLI KULLANIMINA İLİŞKİN KANUN

167

 

YERALTI SULARI HAKKINDA KANUN

5366

 

YIPRANAN TARİHİ VE KÜLTÜREL TAŞINMAZ VARLIKLARIN YENİLENEREK KORUNMASI VE YAŞATILARAK KULLANILMASI ...

351

 

YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU KANUNU

5102

 

YÜKSEK ÖĞRENİM ÖĞRENCİLERİNE BURS KREDİ VERİLMESİNE İLİŞKİN KANUN

3573

 

ZEYTİNCİLİĞİN ISLAHI VE YABANİLERİN AŞILATTIRILMASI HAKKINDA KANUN

7472

 

ZİRAAT YÜKSEK MÜHENDİSLİĞİ HAKKINDA KANUN

6107

 

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ HAKKINDA KANUN

6113

 

BAZI KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ BİR KISIM BORÇ VE ALACAKLARININ DÜZENLENMESİNE DAİR KANUN