Birimler ve Görevleri

 1. Belediye Hizmetleri Daire Başkanlığı
  1. Belediye İşlemleri Şube Müdürlüğü
  2. Teşkilat Şube Müdürlüğü
  3. Belediye Şirketleri ve İşletmeler Şube Müdürlüğü

   

 2. Bilgi Edinme ve Bilişim Daire Başkanlığı
  1. Bilgi Edinme Şube Müdürlüğü
  2. Bilişim Hizmetleri Şube Müdürlüğü

   

 3. Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
  1. Genel Evrak Şube Müdürlüğü

   

 4. Dış İlişkiler ve Projeler Daire Başkanlığı
  1. Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü
  2. Projeler Şube Müdürlüğü
  3. AB ve Uluslararası Fonlar Şube Müdürlüğü

   

 5. Faaliyet Raporları ve İstatistik Daire Başkanlığı
  1. Faaliyet Raporları Şube Müdürlüğü
  2. Yerel Bilgi ve İstatistik Şube Müdürlüğü

   

 6. İnceleme, Soruşturma ve Denetim Hizmetleri Daire Başkanlığı
  1. İnceleme ve Denetim Şube Müdürlüğü
  2. Şikayet ve Başvuruları Değerlendirme Şube Müdürlüğü
  3. İzleme ve Değerlendirme Şube Müdürlüğü

   

 7. Özel İdareler, Birlikler ve Köyler Daire Başkanlığı
  1. Özel İdare İşlemler Şube Müdürlüğü
  2. Birlikler Şube Müdürlüğü
  3. Köyler Şube Müdürlüğü

   

 8. Mali Yardımlar Daire Başkanlığı
  1. Yardımlar Şube Müdürlüğü

   

 9. Mevzuat ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
  1. Mevzuat Geliştirme ve İzleme Şube Müdürlüğü
  2. Standart ve Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü
  3. Bütçe ve İdari İşler Şube Müdürlüğü

   

 10. Personel ve Eğitim Hizmetleri Daire Başkanlığı
  1. Personel Şube Müdürlüğü
  2. Eğitim Şube Müdürlüğü
  3. Yayın Şube Müdürlüğü

   

 11. Kontrolörler Başkanlığı