Genel İstatistik

 
 
 
  • Türleri İtibariyle Mahalli İdarelerin Personel Sayıları
 
  • Mahalli İdareler Personelinin Toplam Kamu Personeli İçindeki Payı
 
  • Mahalli İdarelerin Türlerine Göre Harcamalar
 
  • Mahalli İdarelerin Türlerine Göre Gelirler
 
  • Gelirler Kalemine Göre Mahalli İdarelerin Gelirleri
 
  • Mahalli İdarelerin Türlerine Göre Genel Butce Gelirlerinden Alınan Paylar ve Toplam Gelirler