İL MAHALLİ İDARELER MÜDÜRLERİ İLE GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ PERSONELİNE HİZMET İÇİ EĞİTİM SEMİNERİ VERİLDİ
 
Bakanlığımız tarafından İl Mahalli İdareler Müdürleri ile Genel Müdürlüğümüz Personeline yönelik olarak 28 Kasım-02 Aralık 2016 ile 05-09 Aralık 2016 tarihleri arasında 2 grup halinde Antalya ilinde hizmet içi eğitim semineri verildi.
 
Söz konusu seminerde; Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik, 4483 sayılı Kanun Kapsamında Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması, Muhtarlar Dairesi ve Muhtarlıklarla ilgili İşlemler ile Olağanüstü Hal Sürecinde Mahalli İdarelerle ilgili Yürütülen İş ve İşlemler, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik, Öfke Kontrolü, Liderlik ve Yönetim, Yönetimde İnsan İlişkileri konularında eğitim verilmiştir.