TÜİK tarafından yürütülen Resmi İstatistik Programının üçüncü dönemi olan 2017-2021 yılları arasında ulaştırma istatistikleri başlığı altında kentiçi yol uzunluklarına ait istatistiki bilgiler 2018 yılından itibaren Genel Müdürlüğümüz internet sitesinde yayımlanacaktır.
        
        Belediyelerin sorumlu oldukları kentiçi yolların, kaplama cinsi ve uzunluklarının tespit edilmesi, bisiklet yolu ve raylı sistem hat uzunluklarına ait verilerin derlenmesi amacıyla "Kentsel Yol Ağı İstatistikleri Soru Kağıdı" hazırlanmıştır.
 
       Belediyelerce; 31/12/2017 tarihi itibariyle kentiçi yolların,“Kentsel Yol Ağı İstatistikleri Soru Kağıdı ve İcmal Tabloları”na işlenmesi, üretilen sayısal kentiçi yol verilerinin öz nitelikleri ile birlikte (tercihen .shp formatında, dönüştürülememesi halinde dxf, dwg formatlarında), coğrafi bilgi sistemi bulunan belediyelerde ise WMS (web map servise) servis adres bilgilerinin de eklenerek 01/06/2018 tarihine kadar mail ortamında yerelidare@icisleri.gov.tr adresine, cd ortamında da Bakanlığımıza gönderilmesi gerekmektedir.