Köyler

 
 
 

3392

 

103 İLÇE KURULMASI HAKKINDA KANUN (1)

3644

 

130 İLÇE KURULMASI HAKKINDA KANUN

3949

 

3 İLÇE KURULMASI HAKKINDA KANUN (1)

3578

 

4 İL VE 5 İLÇE KURULMASI HAKKINDA KANUN.

3306

 

ADANA İLİNDE SEYHAN VE YÜREĞİR ADIYLA İKİ İLÇE KURULMASI HAKKINDA KANUN.

6183

 

AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN

4109

 

ASKER AİLELERİNDEN MUHTAÇ OLANLARA YARDIM HAKKINDA KANUN

1111

 

ASKERLİK KANUNU

3760

 

BARTIN İLİNİN KURULMASI HAKKINDA KANUN

2464

 

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU.

5393

 

BELEDİYE KANUNU

3391

 

BURSA İLİ MERKEZİNDE OSMANGAZİ, YILDIRIM VE NİLÜFER ADIYLA ÜÇ İLÇE KURULMASI HAKKINDA KANUN (1)

5216

 

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU

5747

 

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE İLÇE KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI H...

5271

 

CEZA MUHAKEMESİ KANUNU

3039

 

ÇELTİK EKİMİ KANUNU

4856

 

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

4081

 

ÇİFTÇİ MALLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN

488

 

DAMGA VERGİSİ KANUNU

2886

 

DEVLET İHALE KANUNU

6200

 

DEVLET SU İŞLERİ UMUM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE VAZİFELERİ HAKKINDA KANUN

1319

 

EMLAK VERGİSİ KANUNU.

3398

 

GAZİANTEP İLİ MERKEZİNDE ŞEHİTKAMİL VE ŞAHİNBEY ADIYLA İKİ İLÇE KURULMASI HAKKINDA KANUN (1)

4533

 

GELİBOLU YARIMADASI TARİHİ MİLLİ PARKI KANUNU

193

 

GELİR VERGİSİ KANUNU (GVK)

492

 

HARÇLAR KANUNU

155

 

HARİTA VE PLANLARA AİT İŞARETLERİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN

4070

 

HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN

4706

 

HAZİNEYE AİT TAŞINMAZ MALLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILM...

3152

 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

3647

 

İKİ İL İLE BEŞ İLÇE KURULMASI VE 190 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN EKİ CETVELLERDE DEĞİŞİKLİK ...

5442

 

İL İDARESİ KANUNU

5302

 

İL ÖZEL İDARESİ KANUNU

222

 

İLKÖĞRETİM VE EĞİTİM KANUNU

3194

 

İMAR KANUNU

2981

 

İMAR VE GECEKONDU MEVZUATINA AYKIRI YAPILARA UYGULANACAK BAZI İŞLEMLER VE 6785 SAYILI İMAR KANUNUNU...

5543

 

İSKAN KANUNU

3402

 

KADASTRO KANUNU

4734

 

KAMU İHALE KANUNU

2942

 

KAMULAŞTIRMA KANUNU

1322

 

KANUNLARIN VE NİZAMNAMELERİN SURETİ NEŞİR VE İLANI VE MERİYET TARİHİ HAKKINDA KANUN

4915

 

KARA AVCILIĞI KANUNU

2918

 

KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU

3065

 

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU

3508

 

KAYSERİ İL MERKEZİNDE MELİKGAZİ VE KOCASİNAN ADIYLA İKİ İLÇE KURULMASI HAKKINDA KANUN

1774

 

KİMLİK BİLDİRME KANUNU

2982

 

KONUT İNŞAATINDA VE KALKINMADA ÖNCELİKLİ YÖRELERDE YAPILACAK YATIRIMLARDA VERGİ, RESİM VE HARÇ İST

3399

 

KONYA İLİ MERKEZİNDE KARATAY, SELÇUKLU VE MERAM ADIYLA ÜÇ İLÇE KURULMASI HAKKINDA KANUN (1)

7478

 

KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN

442

 

KÖY KANUNU

3202

 

KÖYE YÖNELİK HİZMETLER HAKKINDA KANUN (1)

5520

 

KURUMLAR VERGİSİ KANUNU

2863

 

KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KANUNU

6237

 

LİMANLAR İNŞAATI HAKKINDA KANUN

3213

 

MADEN KANUNU

5355

 

MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ KANUNU

2972

 

MAHALLİ İDARELER İLE MAHALLE MUHTARLIKLARI VE İHTİYAR HEYETLERİ SEÇİMİ HAKKINDA KANUN

4483

 

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN

4342

 

MERA KANUNU

3998

 

MEZARLIKLARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN

4122

 

MİLLİ AĞAÇLANDIRMA VE EROZYON KONTROLÜ SEFERBERLİK KANUNU

3634

 

MİLLİ MÜDAFAA MÜKELLEFİYETİ KANUNU

197

 

MOTORLU KARA TAŞITLARI VERGİSİ KANUNU

2108

 

MUHTAR ÖDENEK VE SOSYAL GÜVENLİK YASASI.

5490

 

NÜFUS HİZMETLERİ KANUNU

3806

 

ONÜÇ İLÇE VE İKİ İL KURULMASI HAKKINDA KANUN

6831

 

ORMAN KANUNU

2924

 

ORMAN KÖYLÜLERİNİN KALKINDIRILMALARININ DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN

3816

 

ÖDEME GÜCÜ OLMAYAN VATANDAŞLARIN TEDAVİ GİDERLERİNİN YEŞİL KART VERİLEREK DEVLET TARAFINDAN KARŞILA...

5584

 

POSTA KANUNU

298

 

SEÇİMLERİN TEMEL HÜKÜMLERİ VE SEÇMEN KÜTÜKLERİ HAKKINDA KANUN

7402

 

SITMANIN İMHASI HAKKINDA KANUN

7126

 

SİVİL SAVUNMA KANUNU

2828

 

SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU KANUNU

5510

 

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

3294

 

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK KANUNU.

     

3083

 

SULAMA ALANLARINDA ARAZİ DÜZENLENMESİNE DAİR TARIM REFORMU KANUNU

831

 

SULAR HAKKINDA KANUN

2090

 

TABİİ AFETLERDEN ZARAR GÖREN ÇİFTÇİLERE YAPILACAK YARDIMLAR HAKKINDA KANUN

2644

 

TAPU KANUNU

5488

 

TARIM KANUNU

1581

 

TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ VE BİRLİKLERİ KANUNU.

3155

 

TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

3091

 

TAŞINMAZ MAL ZİLYEDLİĞİNE YAPILAN TECAVÜZLERİN ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUN

4373

 

TAŞKIN SULARA VE SU BASKINLARINA KARŞI KORUNMA KANUNU

7201

 

TEBLİGAT KANUNU

3713

 

TERÖRLE MÜCADELE KANUNU.

5403

 

TOPRAK KORUMA VE ARAZİ KULLANIMI KANUNU

4721

 

TÜRK MEDENİ KANUNU

2709

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI

7269

 

UMUMİ HAYATA MÜESSİR AFETLER DOLAYISİYLE ALINACAK TEDBİRLERLE YAPILACAK YARDIMLARA DAİR KANUN

1593

 

UMUMİ HIFZISSIHHA KANUNU

4200

 

ÜÇ İLÇE VE BİR İL KURULMASI İLE 190 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN EKİ CETVELLERDE DEĞİŞİKLİK Y...

213

 

VERGİ USUL KANUNU

167

 

YERALTI SULARI HAKKINDA KANUN